Re: Sắp Tết


Posted by ikhanh ..98..134.180 on Jan 11, 2019 at 20:14:59:

In Reply to: Sắp Tết posted by TLN on Jan 11, 2019 at 12:08:17:

Mới c một năm thi, ak nghĩ cũng cn đau lng nhiều. Trn FB thấy Thu & con gi cũng chịu kh ha đồng với cuộc sống mới,
đi du lịch etc ...cũng đỡ. Chu Vy đ cao hơn v c vẻ đỡ hơn trước một cht.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]