Re: đng hay sai


Posted by DG ..38..236.146 on Sep 14, 2018 at 11:11:51:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by LT - 1 lối phn tch khc on Sep 14, 2018 at 11:00:56:

wo . fn tch ch l qu

sẽ về cấm hắn : từ nay cấm anh khong đuọc mua qu cho cho cc con của chị ấy vừa tốn tiền, vừa lm cho mấy chu bị vạ lay (bị m la) để tiền đ, tui đi mua qu cho tui hihihihihi

ho^m bu*~a sau khi chi. phone cho DG 1 ho^`i, ddi.nh se~ du~a ha('n 1 tra^.n "vi` ca'i ta'nh ta`i lanh, mua qua` cho chau' " nhu*ng nghi~ chi. kho' qua' ne^n kho^ng no'i gi`, ho^m nay ba'c fa^n ti'ch, tui tha^'y chi' li' .. se~ "ca^'m" ha('n khong dduo.c mua qua` gi` cho chau', ddu*a tie^`n tui mua qua` cho tui . hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]