tụi mỹ làm chung


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 08:36:14:

suốt ngày cứ take chó to the vet, va`i tua^`n la` co' 1 the`ng email no'i tao fa?i da('t cho' ddi vet … chả biết chó tụi nó làm ǵ mà nhiều tṛ phải đi vet … ḿnh hồi đó nuôi 3 con chó bu*. 1 lúc, có thấy hắn dắt đi vet thụng như tụi mỹ đâu , chắc tụi nó nuôi chó kiểng nên đi vet suốtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]