Re: Tơi tả


Posted by áikhanh ..98..134.180 on Feb 13, 2020 at 13:39:23:

In Reply to: Re: Tơi tả posted by Lz on Feb 13, 2020 at 12:09:57:

Mong bác mau khoẻ nhé. Nhà có vài cây quất chua và ngọt. ak không phun thuốc ǵ cả, lâu lâu anh Chung ra hái vài qủa vào rửa sạch bụi(?) ăn cũng giải cảm và ho. Nếu bác cần ak gởi cho bác?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]