Re: đng hay sai


Posted by DG ..38..236.146 on Sep 14, 2018 at 10:23:58:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by Lz on Sep 14, 2018 at 10:14:35:

tui đu c thấy mệt g đu bc chị ấy giận gia đnh v gia đnh hay gp vo chuyện của chị nn chị khong talk với ai trong gia dnh .. tự du*ng c mnh tui khong bị lọt vo sổ "đen" của chị hihihi m cn đuọc chị đi ni với chị họ kia l tui hiền lắm nn ba m em mới ở đuọc với n hihihi

nguyn g/d hắn cũng biết tui khong bị lọt vo sổ đen của chỉ hihihi

tnh tui v tư, bực ngay lc đ, xong qun khong để bụng nn so^'ng khoẻ lắm bc ơi khong bực bội g hết roMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]