Re: làm dâu tập II


Posted by Mây ..198..221.51 on Nov 05, 2018 at 11:59:08:

In Reply to: Re: làm dâu tập II posted by Lz on Nov 05, 2018 at 11:52:54:

Thật ra bà d́ của ông N cũng tốt tính nhưng bà có cái tật rất khó chịu la hay xen vào chuyện vợ chồng của con cái ... đă vậy c̣n rất độc tài muốn con dâu sống theo ư bà ..,. Ngày xưa bà làm dâu mọt bà mẹ chồng khắc nghiệt nên bây giờ cứ hay con dâu phải thế này thế nọ ... con dâu không làm đúng ư bà th́ bà chê thậm tệ ... cho nên phải ở chung với mẹ chồng như bà d́ này th́ quả là chịu không thấu ...

Có lần ông N kể chuyện ổng lười không chịu cắt cỏ .. hàng xóm kiện lên city, city cảnh cáo, ổng làm lơ, thế là city gửi người đến cắt rồi gửi bill cho ổng (500$) ... thế là bả quay qua mắng M là nó không làm, sao mày không làm ??? Nghe sướng không ... ḿnh trăm công ngàn chuyện ... chuyện ǵ cũng ôm vô hêt chịu ǵ nổi ? ...

Bả tối ngày khen mấy nàng dâu thời xưa lắc gánh lấy giang sơn làm chồng, mọi chuyện nhà chồng đều ôm lấy, và bả expect con dâu thời nay cũng vậy ...

C̣n khuya :(Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]