Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ??


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 05, 2018 at 10:59:10:

In Reply to: Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ?? posted by htc on Nov 05, 2018 at 10:54:06:

các con gái lo nhưng ít ai để ư tới quần áo của bà …. weekend DG réo chị hắn mới dọn quần áo cho bà và mới biết quần áo nhiều nhưng để tứ lung tung và có cái mặc khong đuọc nữa v́ mua cha^.t quá ….

yup … I do feel happy when I giúp other people … giúp rùi muốn bịnh luôn htc ơi … may mà weekend chị chồng stay over and help … và weekend DG ở với my mom, trông my mom nên nằm xem phim duơng bịnh hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]