Re: Bác KT


Posted by KT ++ ..107..97.31 on Feb 13, 2020 at 13:52:30:

In Reply to: Re: Bác KT posted by KT on Feb 13, 2020 at 13:49:16:

Một phần khác nữa là KT khi đánh bài rất tự tin, nghĩa là đánh mà không có sợ thua, v́ KT nghĩ ḿnh có bửu bối, có thể cái đó cũng help KT được một phầnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]