Re: tụi mỹ lm chung


Posted by CTC ..170..64.212 on Mar 13, 2019 at 09:06:41:

In Reply to: Re: tụi mỹ lm chung posted by tinh on Mar 13, 2019 at 09:01:27:

ừ, nhắc tới mo, th trong chuyến VN vừa rồi, ti về bn Ngoại th mấy d ti c nui 1 con mo đen khoảng 4 thng tuổi ...lc đ n ốm iu', nhỏ xu ...nhưng khi ti về khoảng 1 thng th ti mua thư"c ăn mo bn ngoi tiệm, cho n anh nn trước khi ti rời VN th n cũng khc to bo ...v ma mấy bịch thức ăn mo kh bự để lại cho n ...chắc vi thng nữa ti về chắc gặp n th cn bự bạoMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]