Re: nếu họ qun ko zipper


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 11:35:43:

In Reply to: nếu họ qun ko zipper posted by tbm on Sep 14, 2018 at 10:45:40:

Khc phi l ai với ai mới được. Ni chung phải rất l thn, cn khng th nn lơ đi. Nhất l khi người chưa ko l nữ. V nếu mnh khng thấy th họ cn c thể nghĩ "ờ, may gh, khng ai thấy". Chứ mnh chỉ ra th từ nay tới t nhất vi năm sau họ sẽ nghĩ "ng ny nhn đu khng nhn, nhn xuống khng " :) v khng / t dm gặp mnh nữa

Cho nn ni khng phải lc no c g ni nấy cũng l điều hay :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]