Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ??


Posted by htc ..156..216.9 on Nov 05, 2018 at 11:36:18:

In Reply to: Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ?? posted by DG on Nov 05, 2018 at 11:28:41:

À, nói những chuyện vậy th́ bỏ ngoài tai thôi .

Mẹ chồng htc ở VN, bà mất rồi . Bà chỉ kể chuyện xưa cho htc nghe thôi . htc thích nghe mấy ông bà già kể chuyện xưa nên cứ ngồi yên nghe dù bà lập đi lập lại một chuyện cũng khá nhiều nhưng htc cũng cứ yên lặng để bà kể lại :)). Theo htc nhận xét th́ bà duyên dáng, thông minh và khéo cư xử. Lúc đó, tuy đă già nhưng vẫn lộ ra là người cá tính khi nói chuyện nên có lẽ v́ vậy mà htc thích nghe :))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]