Re: hm nay


Posted by Q ..23..67.78 on May 20, 2019 at 20:05:30:

In Reply to: hm nay posted by DG on May 20, 2019 at 19:53:08:

tay sao m phải đi therapy vậy, khng phi v tập thể dục chứ
therapy n lm tiền ku đi cho lu chứ cứ 1 lần 40 vậy đi mấy lần mới hết. em mnh thấy ku đau vai đi hoi c hết đu
năm xưa mnh hay đi shopping 1 tay cầm o quần đ lựa, 1 tay đẩy đống đồ sale m lựa thm cuối cng cũng đau tay lol, sau ny bỏ shoppign th hết đauMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]