Re: bác Lz


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 10:25:06:

In Reply to: Re: bác Lz posted by Mây on Sep 14, 2018 at 10:08:57:

OK, nhưng mà nếu bác muốn làm theo lời của Chúa th́ phải làm cho đầy đủ nghe :)

Ví dụ:
“This is my commandment: that you love one another just as I have loved you. No one has greater love than this: that someone lay down his life for his friends” (John 15:12–13)

1 John 4:8
Anyone who does not love does not know God, because God is love.

Cho nên nếu có gặp th́ bác nhớ tỏ t́nh yêu thương cho nó sâu đậm vào, nhá bác Mây :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]