Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ??


Posted by htc ..156..216.9 on Nov 05, 2018 at 10:54:06:

In Reply to: cái tật làm sao bỏ đuọc ?? posted by DG on Nov 05, 2018 at 10:29:25:

Nếu nghĩ má của chồng cũng là má của ḿnh th́ "cái tật" của DG đâu có ǵ cần phải bỏ? C̣n nếu nghĩ tệ hơn th́ như vầy: "Bà ấy" lớn tuổi lại bệnh mà các con gái không lo, kể cả chuyện quần áo, ḿnh tội nghiệp, khi ḿnh rảnh không làm việc, không nấu cơm, không lo cho con, không lo cho mẹ ḿnh th́ ḿnh đi mua cho bà ấy vài cái áo mới.

DG lo cho mẹ chu đáo như vậy, htc nghĩ DG hiểu được cảm giác vui khi giúp người khác (không phải là mẹ ruột của ḿnh).Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]