Re: ci tật lm sao bỏ đuọc ??


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 05, 2018 at 10:46:32:

In Reply to: Re: ci tật lm sao bỏ đuọc ?? posted by Lz on Nov 05, 2018 at 10:42:42:

chưa tm đuọc ngui tới chăm sc , chứ họ đang tm

tui chỉ hỏi lm cch no tui bỏ đuọc ci tật hay gip ny nọ ?? n'u khong thấy th thi, cn thấy th ignore = cch no ??

chị hắn mới text out, ro mọi ngui phải help their momMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]