Re: Ci khc của gi Mỹ v Việt


Posted by mmnh ..107..216.153 on Mar 12, 2019 at 20:07:36:

In Reply to: Re: Ci khc của gi Mỹ v Việt posted by tinh on Mar 12, 2019 at 19:58:51:

Trời sinh ra CC l để đẹp đi với HT m Tinh :)))
Nhưng mnh đang theo di coi Tinh c cch no lm cho HT đi về tay khng hay l CC phải ng vo lng HT hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]