Re: thiệt là đau ḷng


Posted by Lz ..107..108.62 on Dec 01, 2018 at 09:19:25:

In Reply to: Re: thiệt là đau ḷng posted by ch on Nov 30, 2018 at 21:07:18:

Tâm lư các cô khác với ḿnh bác ơi :)

Không biết bao nhiêu lần tôi nghe các ông nói "thằng đó nó tệ / xấu như vậy mà sao con đó nó mê". Cái gu của các bà các cô ḿnh khó h́nh dung nổi

Hơn nữa bác tbm có lẽ nh́n trẻ / phong độ hơn tuổi nhiềuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]