Re: bác Lz


Posted by Lz ..107..116.220 on Sep 14, 2018 at 11:39:21:

In Reply to: Re: bác Lz posted by honhoang on Sep 14, 2018 at 11:18:46:

Không dám, bác quá khen :) Tôn giáo nào cũng dạy phải yêu thương hết bác ạ, tôi chỉ nhắc lại thôi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]