Bàn về việc cân đo


Posted by ch ..73..178.54 on Feb 13, 2020 at 17:16:12:

bàn về việc cân nặng lên xuống ḿnh muốn nói điều này . Thật ra các cells trong người ḿnh có tới 90% là nước . Do đó hôm nào mà nhịn nước một chút là thấy nó mất đi 5,6 lbs là thường lắm .Như thế cân đo thế nào để biết chính xác ḿnh đang lên hay xuống cân ? Ḿnh thường cân vào sáng sớm sau khi đă đi tiểu nhiều lần cho bằng hết . Cân như vậy cũng chưa phải là chính xác hoàn toàn v́ hôm nào uống hơi nhiều nước một tí , giờ đó chưa hoàn toàn tiểu hết th́ cũng có thể thấy chênh lệch 1,2 lbs dễ dàng . Do đó, ḿnh lại phải cân hàng ngày vào đúng giờ đó rôi lấy trung b́nh cho 10 ngày . Lấy trung b́nh sẽ thấy chính xác hơn v́ hôm nào cân nhiều nước 1 tí th́ sai cả 1,2 lbs nhưng đem chia đều cho 10 ngày th́ sai số sẽ nhỏ đi c̣n .1-.2 lbs không đáng kể . Các bạn nói là ai đợi được 10 ngày để biết cân lượng của ḿnh . Đúng nhưng nếu ḿnh diet xuống cân mà không giữ nổi số cân đó trong 10 ngày th́ diet đó cũng là vô ích .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]