Re: đng hay sai


Posted by DG ..38..236.146 on Sep 14, 2018 at 11:39:09:

In Reply to: Re: đng hay sai posted by tht on Sep 14, 2018 at 11:31:27:

c $40 thoi giầy Nike dạo ny sale cũng nhiều ch n = hắn hay ti lanh lắm, mua cho chu tm lum, đủ thứ chu, nhưng đa số khong ba m no phn nn, lm kh dễ như chị ny

sẽ nhắc hắn lần sau đừng mua g nữa, khỏi mắc cng thng nhc bị m n la .

tại ch thấy chu mang giầy cũ nn mua thoi với lại chị hắn t đi shopping . đi mua th chắc khong rnh shoes cho boys nn mua đại nhn khong đẹp :)

ni tới shoes của man or boy, my son rnh lắm, điệu thấy ớn hihihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]