Re: áo đầm #1


Posted by DG ..73..229.99 on Feb 13, 2020 at 17:26:02:

In Reply to: Re: áo đầm #1 posted by tn on Feb 13, 2020 at 17:22:54:

đúng , nên kệ, mua đại, nếu đuọc hết th́ keep 3 cái luôn, khó mà t́m đuọc cái ḿnh thích và rẻ, hiệu ralph lauren cũng đuọc lắm

last year tháng 12 DG mua cái này, dện hết coupons vô mua c̣n $38 … hôm nay nó sale $42 with coupon, cái này = ren nên không dăng ... mập 1 tí là tiêuMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]