Lấn cấn cần nhắc nhở


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 12:09:07:

Trong khi đợi cô Ḷ Rèn nỉ non qua phố, tôi đọc các mẩu đối thoại của tn, Mây và ông Lz và cảm thấy cần phải giải thích sự lấn cấn giữa giáo luật và giáo lư:

Cảm ơn bác đă trả lời

Thật ra tôi nói cái đó lư do chính không phải v́ "v́ sao công giáo ko cho linh mục lấy vợ". Mà tôi muốn đưa ra 1 ví dụ rằng "1 phần giáo lư do con người luận thêm ra, không phải lời của Chúa"

Bác cũng nói đó thôi: "dó là 1 trong những lư do tại sao giáo hội Công Giáo chấm dứt chuyện các LM có g/d". Rơ ràng cuốn sách Bible không thay đổi, nhưng trước đó giáo hội cho lấy vợ, đùng 1 cái giáo hội đổi ư không cho lấy vợ. Vậy là cái phần "giáo lư do giáo hội đặt ra" đă thay đổi, đúng không?
... [Lz]
----

Giáo lư dựa vào những lời Thánh khải, phân tách giáo lư để hiểu rơ Thánh Ư là bổn phận của tín đồ
Giáo hôi cho hay không cho LM lấy vợ - đây là giáo luật của giáo hội chứ không phải phạm trù giáo lư đâu!

Tôi không nhắc đến phần đúc kết của bác Lz v́ bác ta hiểu đạo lư c̣n chưa sạch nước cản th́ bác ấy nói nhiều làm sao nghe cho lọt tai các bạn Công Giáo trong đây!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]