Re: a day after Valentine


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 10:46:55:

In Reply to: Re: a day after Valentine posted by MSP on Feb 15, 2019 at 10:43:34:

DG m nấu như MSP chắc mệt v khoi ăn m chuyn mn ăn lố bởi zị cứ vi tuần l bị kh chịu bụng, đầy bụng, dư gas trong bụng ... biết ăn lố l c chuyện nhưng thấy thức ăn vừa mi.ng l the^m mi'ng nữa v nữa

hắn bảo : may m bả khong dễ ln ca^n chứ ci g cũng ăn, cơm bới 1 t bự, ăn t thức ăn kiểu ny mập :) DG chỉ bị chổ eo to hơn lc mới sanh nhcMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]