Re: Bắt phone hay l bắc phone


Posted by Đang học tiếng Việt ..104..192.50 on Nov 22, 2019 at 12:41:19:

In Reply to: Re: Bắt phone hay l bắc phone posted by Lz on Nov 22, 2019 at 12:36:59:

Sng nay em v người bạn ci nhau về chữ na`y. Em ni bắt phone, he ni bắc phone v he cho em ci link đ để chứng minh he ddu'ng. But I still disagreed with him cho nn v đy hỏi lại mấy anh chị trong đy ..Chuyen l như vy thiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]