Re: Xin hỏi c bạn no nui g chọi bn Mỹ ?


Posted by space ..24..240.206 on Jun 05, 2018 at 10:02:02:

In Reply to: Re: Xin hỏi c bạn no nui g chọi bn Mỹ ? posted by Hải u on Jun 05, 2018 at 09:33:58:

Xưa trong vườn nh ti c 1 con g sống thiến, to v mập cũng như chẳng bao giờ đ con g no cả - chỉ ăn v ăn suốt ngy!
Trộm nghĩ sinh ra lm g trống th phải ginh mi, nghĩa l diễn v dương oai 1 t mới phải đạo lm g trống !
Cũng như lm người th phải đi tm chn l trong khi lo trả nợ đời vậy!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]