Re: Bắt phone hay là bắc phone


Posted by Lz ..207..61.9 on Nov 22, 2019 at 12:36:59:

In Reply to: Re: Bắt phone hay là bắc phone posted by Đang học tiếng Việt on Nov 22, 2019 at 12:33:19:

:)

"The person" nói vậy mà bác không thấy cái bất hợp lư trong cái ư của "the person" th́ tôi cũng chịu thua, có nói ǵ nữa cũng như không :) Vậy lúc ai đó gọi, bác "bắc phone" là bác gác cái phone lên hai cái ǵ? Cái miệng và cái tai? :)

Trừ khi "the person" chính là bác th́ tôi có thể hiểu được, nhưng vẫn bó tay :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]