Re: MSP


Posted by TLN ..172..16.187 on Dec 01, 2018 at 11:32:38:

In Reply to: Re: MSP posted by tinh on Dec 01, 2018 at 06:01:57:

Nếu tinh l người cứng rắn vậy th TLN ko lo cho tinh nữa. TLN th l tri dừa tười nn coi bn ngoi cứng trg nước ko h hehehe

Moiix người c mỗi tật xấu, TLN cũng c nn ko trch him, chỉ l TLn ko chịu được ai dng lời lẽ th tục với mnh nn lm dữ ni he ko bao giờ được chửi thề với TLN nữa
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]