Re: DG ơiii...


Posted by DG ..73..229.99 on Jan 12, 2019 at 11:22:09:

In Reply to: DG ơiii... posted by ikhanh on Jan 11, 2019 at 21:16:51:

chị coi hết m'y ci phim em quảng co chưa ?? em chưa tm đuọc phim mới no m em kết nn khong c giới thiệu cho chị em đang xem bộ "nuc mắt của mẹ" (80 tap) đuọc, chứ em khong kết lc coi lc ngưng .

em thấy thi lan c nhiều phim mới nhưng đọc subtitle nn lui chưa xem ...Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]