Coi đu đ trong FB


Posted by ch ..73..178.54 on Mar 22, 2020 at 14:15:07:

Sau một thời gian chống chọi với Covid 19 một cch tuyệt vọng , Mỹ đnh phải qua Việt Nam học hỏi cch đối ph với dịch .
Thưa qu bc, cả thế giới đều te tua với dịch m Việt Nam của qu bc lại c qu t người nhiễm Virus. Xin qu bc cho biết b quyết .
* Thưa , chng tingừa dịch bằng cch bịt khẩu trang .
* Ủa cả thế giới đều dng khẩu trang cả m sao VN của qu bc lại khng sao ?
* Khng, chng ti dng cch Bịt Khẩu Trang tức l Bịt Khẩu ( bịt miệng ) v sau đ đưa ra Nghĩa Trang thi .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]