Re: Q ơi


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Feb 13, 2020 at 19:35:17:

In Reply to: Re: Q ơi posted by ch on Feb 13, 2020 at 18:06:34:

Instant pot nấu thịt kho Tu
Phải để timer chẳng để lu
Nửa tiếng l coi như thịt nt
Chỉ cần mười pht đ ln muMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]