Re: Q ơi


Posted by ch ..73..178.54 on Feb 13, 2020 at 21:45:38:

In Reply to: Re: Q ơi posted by Nhị Ca on Feb 13, 2020 at 19:35:17:

vậy ? tui tưởng nồi ny cũng l nồi nấu p suất nn cho d nấu thời gian ngắn, p suất trong nổi cũng lm mấy tri trứng bẹp dm ra chớ .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]