Re: thiệt là .... ruột ...


Posted by KT ..166..242.96 on Oct 10, 2018 at 14:57:59:

In Reply to: Re: thiệt là .... ruột ... posted by CH on Oct 10, 2018 at 14:25:10:

bx có nhiều giầy và she giữ giầy kỹ lắm CH ui, đôi nào cũ cũ là she thanh toán ngay, vụ nhieu giầy này xẩy ra nhiều năm rồi, KT cũng hong biết nói sao, giầy của bx giờ c̣n nguyên trong hộp giờ đầy nhà thêm vào đồ của tiệm neo nữa, chác KT phải hỏi thuê storage nào gần nhà để đựng bớtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]