hôm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 08:47:57:

trời nă'ng đẹp …. nắng chói chang …

hôm qua trụng học gởi giấy về nói nhóc absent hoài … nhóc nói con hay vô trể tiết đầu và teacher mark con absent, truo`ng co' ddu*a gia^'y cho clear absent ma` nho'c luoi` khong chi.u la`m … ho^m nay ke^u nho'c le^n truo`ng clear vu. absent …. vô trể khong phải tại bố mẹ nhóc ddu*a ddi ho.c tre^? mà tại ruóc the^m cháu hắn ga^`n truo`ng … cháu hắn hay trể … sa'ng nay lại trể, nhằn thèng cháu 1 tra^.n …

mí teacher cà chua, cà chớn, vô trể rùi mark absent khong them sửa lại …. complain với trụng, trụng chả làm ǵ hếtMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]