.... làm điên cả cái đầu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Posted by Z ????? ..98..134.180 on Nov 05, 2018 at 11:43:29:

ngày mai là ngày đi bầu phiếu "mid term", nhưng cái ông tự nhận là tông tông lại đi dán cái quảng cáo này làm cái ǵ cơ chứ .... ôi đệ tam cộng hoà !!!!
sao ông không lăn đi cho cu bờm nhà ta lên có phải đẹp mắt hơn không ????Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]