Thương hay Kẹo ?


Posted by KT ..107..75.62 on Sep 14, 2018 at 11:17:35:

Dạo nầy mỗi lần bx đi shopping bx hay mua đồ cho ti lắm, thường th l đ sale cuối ma, v dụ như by giờ họ đang bn đồ sale ma h, như vậy l thương mua cho hay kẹo thấy đồ rẻ mua cho ?
Trong những đồ bx mua th thường l quần Docker , o sơ mi Polo đi khi bx mua o sơ mi cả r, ma ti th hnh như khng bao giờ hay rất t mặc o sơ mi ca rMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]