Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ??


Posted by tn ..73..91.53 on Nov 05, 2018 at 11:41:48:

In Reply to: Re: cái tật làm sao bỏ đuọc ?? posted by DG + on Nov 05, 2018 at 10:55:49:


cái tật tốt mà, sao lại muốn bỏ,,, tật xấu hăy bỏ DG ui ...

DG mua về họ vui, khong chê là tốt rồi ...

tn cũng có cái tật làm lanh, nhưng hay bị chê lắm, nen bay gio bớt rồi :):):)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]