Gi gi lời cho C tn


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 11, 2019 at 16:38:59:

Xin lỗi đ trả lời trễ v ti đang lưỡng lự l nn về lại nh hay l vẫn đi du lịch tiếp .
Sng nay thức dậy thấy người hơi mệt t , vo chợ thấy cc cụ phn tn mỏng về cc loại nước lm cho ti cũng thấy kht nước lun v quyết định đi du lịch tiếp ;)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]