Khắc khẩu


Posted by KT ..166..242.96 on Oct 10, 2018 at 15:18:41:

Ti v bx hay khắc khẩu nhau về nhiều ấn đề, nhưng chng ti đồng với nhau về con ci, cn bạn c khắc khu khng ? Chắc l c đi khi phải khng :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]