Re: good morning from NY


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 08:07:52:

In Reply to: good morning from NY posted by tn on Nov 22, 2019 at 07:45:36:

rồi u c phụ mẹ khg hay để mẹ hầu ihihii

mai nguyn gđ em trai tui gồm vc n v 4 đứa con cũng bay qua đy 1 tuần visit us esp visit ba tui. Chủ yếu l lần đầu nguyn gđ n fly out of state chứ hồi đ giờ chỉ mấy mẹ con bay thi v em trai tui khg c nhiều tiền ehehe. Giờ th bay hết cả nh thậm ch mướn hotel để ở v mướn xe để li để khỏi lm phiền ai. Chứ ai như bn ax giu nức vch m hễ qua đy l ở nh tụi tui cn mượn xe tui li d tụi tui qua n th never ở nh n v never mượn xe vc n ihihii

như vậy tui c l kiu ngạo khg ta ?


Btw enjoy your days nha tnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]