Re: to G


Posted by tinh ..76..244.248 on Sep 12, 2020 at 21:46:29:

In Reply to: Re: to G posted by DG on Sep 12, 2020 at 21:21:03:

ừa

ng già tuỳ người mà mình thương hay khg G há, như ng kia, tui khg ghét là phước cho ̉ng r̀i, chứ đừng bỉu tui thương ̉ng nha, hư đủ thứ chuỵn

nghĩ lại th́y thương má ch̀ng hơn, khi tui nói chuỵn với ax thì tui ku má ch̀ng là mẹ, nhưng ku ba ch̀ng là "ba anh", nghĩa là tui coi mẹ ch̀ng như mẹ tui, nhg khg coi ba ch̀ng là ba tui ahaaa, giờ tui hỉu tại sao má ch̀ng tui gịn tới phát đin, tại ng kia th́y chán quá, ăn r̀i xách đít đi ḅ, đi YMCA, đi bơi ...

sao tui khg thích ḿy ng đi ḅ vòng vòng nha G eheheeMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]