facebook profile


Posted by tbm ..23..249.121 on Dec 15, 2018 at 00:05:56:

đọc được tử facebook profile của 1 người, buổn cười muốn lọt ghế, bèn tha về cho quư bác thưởng lăm:
😁🤣😂😂😅😅😅

Sinh ra tại Cần thơ , lớn lên trong một gia đ́nh cần cù, giàu ḷng yêu nước, sớm giác ngộ lư tưởng cách mạng. Theo kể lại th́ vừa sinh ra,ḿnh đă kỳ lạ khác thường, không nói không cười, không đi đứng mà chỉ bắt người khác bế ẵm. Ngày ḿnh sinh, trời đất xảy ra nhiều sự lạ, giữa ban trưa mà trời nắng chang chang, đến tối th́ trăng lại sáng vằng vặc. Sau một thời gian th́ Liên Xô sụp đổ, nhà nước đổi tiền, Mỹ bỏ cấm vận, thực là dấu hiệu của kỳ tài xuất thế. Dân trong làng nói hồi đó, có một đạo sĩ câm đi qua làng, thấy ḿnh chơi trước cửa, ngó thấy nhà ḿnh, phía sau nhà có đường đi, trước nhà có cây cối, bên trái nhà có cây mơ , bên phải nhà có giếng nước xi măng, mới phán rằng: (Nhà này tọa ngay long mạch, đầu gối sơn, chân đạp thủy, bên tả có thanh long, bên hữu có bạch hổ, con nhà này chỉ mười tám năm sau, chắc chắn sẽ thành người lớn ) Người này mới sinh đă có quư tướng, sau này tất học hành đỗ đạt. Quả nhiên, sau này ḿnh đi học, từ mẫu giáo đă có phiếu bé ngoan, lớn lên không môn nào không thi lại dưới 2 lần, nhưng đấy là chuyện về sau, ở đây không nhắc tới. Ḿnh từ lúc 7 tuổi đă tự biết viết tên. 9 tuổi biết đánh nhau, sang tuổi 12, mọi người trong thiên hạ không ai là không biết tiếng; lại nổi tiếng thông minh đĩnh ngộ, thiên hạ có ǵ không biết, kéo nhau đến hỏi, ḿnh đều trả lời được cả, mà tuyệt nhiên không đúng câu nào. Năm ấy trong làng có sự lạ, ở đầu làng xuất hiện một con vật, trông giống con gà con, mà lại to hơn con gà con, cả làng ngạc nhiên không biết con ǵ, bèn kéo đến nhà mà hỏi. Ḿnh lúc ấy đang ngồi trong wc, nghe thấy thế bèn trầm ngâm nghĩ ngợi, rồi truyền vọng ra rằng: ''Trông giống con gà con, mà lại to hơn con gà con, ấy tất là con gà to''. Dân làng lấy làm phục lắm, bèn bắt gà làm thịt, rồi tôn ḿnh là bậc thánh nhân, cả làng từ ấy ăn gà không xuể. Lại nói lớn lên thường không thích tĩnh mịch, bèn khăn gói đi mà ngao du bốn bể, thăm thú việc đời, thấy việc ǵ có lợi là làm, không kiêng nể ǵ cả. Quả nhiên mấy năm sau, nợ tựa lá rừng......và giờ e phải đi trốn nợ đây.....
Sưu tầmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]