Re: to TLN .... Digital oil-free air fryer


Posted by TLN ..99..186.59 on Mar 24, 2018 at 00:24:25:

In Reply to: to TLN .... Digital oil-free air fryer posted by ikhanh on Mar 23, 2018 at 22:41:12:

cm ơn chị ak v cho TLN chia buồn với con du chị nh. TLN biết chị đang bz lo cho xong việc nh để đi vacation m

chc chị đm an lnhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]