Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha


Posted by DG ..73..148.244 on Dec 01, 2018 at 12:54:44:

In Reply to: Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha posted by tinh on Dec 01, 2018 at 12:52:38:

hắn của DG cũng thuong ngui lắm, cho nn DG fải stuck với g/d hắn n

thi kệ đi, suy nghĩ chi cho mệt c m mnh mệt chứ c fải ng` khc mệt đu . bỏ hết cho khoẻ Tinh ơiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]