Re: [nửa đm nghe nhạc] Ti đứng trn đồi my trổ bng


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 11, 2018 at 10:01:12:

In Reply to: Re: [nửa đm nghe nhạc] Ti đứng trn đồi my trổ bng posted by Z on Oct 11, 2018 at 09:55:18:


Bc thử chữ "ấy" xem sao .

Đọc ln thấy c vẻ "b hiểm" lắm. Ai muốn hiểu "ấy" l g cũng được.

Ờ, bc lnh qu. Khng theo được chương trnh GA đu.Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]