Re: Bầu


Posted by Ph Vn ..136..34.171 on Oct 17, 2020 at 13:51:37:

In Reply to: Re: Bầu posted by B on Oct 17, 2020 at 12:59:03:


Bị ảnh hưởng bởi x hội v khng tự chủ được bản thn mnh,
Khng lẽ anh cu B ton sống ngoại tm thi ?
Đề nghị gặp ngay bc sĩ tm l honhoang trong VS ny gấp kẻo ho thnh đại ca by giờ! heheMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]