Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha


Posted by DG ..73..148.244 on Dec 01, 2018 at 13:02:20:

In Reply to: Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha posted by TLN on Dec 01, 2018 at 12:58:38:

ừa bạn tốt hn em th định chạy đi xem chu hắn chơi basketball ga^`n nha` me. em (cho*i o*? YMCA) m ăn lunch with mom xong, tự du*ng don't feel well mưa on and off nn em text nhc ni mom khong đi sa'ng nay hắn ni: trời mưa thi đừng chạy tới chạy lui, nguy hiểm, hắn chở nhc v his cousin đi học the^m English every Saturday for an hour ri gh xem chu hắn chơi basketball lun

tối nay th thng anh lai chơi , ne^'u khoe? em va'c xe cha.y ra xem this season con em khong chơi , next season n sẽ come back chơiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]