Re: hm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 09:26:31:

In Reply to: Re: hm nay posted by ikhanh on Mar 13, 2019 at 09:22:46:

sa'ng nay em bực, em la thng chu hắn vi cu c bữa th n nhanh, c bữa c lu lắc . con em, em thc đi cho kịp giờ next year chu hắn ln college, em khỏi lo trể giờ học nhc :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]