Re: nếu họ qun ko zipper


Posted by Bờm ..73..180.33 on Sep 14, 2018 at 12:10:34:

In Reply to: nếu họ qun ko zipper posted by tbm on Sep 14, 2018 at 10:45:40:

ha ha ha

Tớ hay ghe' downtown Boston vi` ha?ng to*' na(`n ga^`n ddo'
Co' 1 la^`n to*' tha^'y 1 to'c da`i ba^.n bu`n re^`n nhu'n nha?y ddi tru*o*'c ma` fermature kho^ng ddu*o*.c ke'o le^n
ne^n to*' ca? xi` lip' ma`u ho^`ng be^n trong !

To*' ra?o bu*o*'c nhanh dde^? ba('t ki.p bu*o*'c cha^n soi? dda' cu?a no' va` khe? no'i : It appears you forgot to close the zipper.
No' quuay qua('t la.i tho` tay ke'o zipper le^n va` ho?i ba^'t ngo*` : "Do you like my underwear?"

Tro*`i ! to*' ca?m tha^'y ngu*o*.ng ne^n vo^.i va? bu*o*'c ddi nhu* cha.y va` to*' co`n nghe no' cu*o*`i khu'c khi'ch phia' sau !

Va` tu*` ddo' to*' lai. ngo^. ra ra(`ng to'c da`i me~o ra^'t tu*. nhie^n cha? care gi` ca? !

O^'i o^'i TBM o*i la` ca'o o*i !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]