Re: tối nay nấu mn g ?


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 05, 2018 at 14:44:19:

In Reply to: Re: tối nay nấu mn g ? posted by Hải u on Nov 05, 2018 at 14:28:38:

ri ... DG khong c đi ... v cũng khong c giận g hết

mới lục tủ lạnh, cn foods thứ 7 hắn đải 20+ ngui ăn b-day nhc , chắc tối nay cho ăn đồ đ cho xong :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]