Re: Thương hay Kẹo ?


Posted by Bờm ..73..180.33 on Sep 14, 2018 at 12:17:28:

In Reply to: Thương hay Kẹo ? posted by KT on Sep 14, 2018 at 11:17:35:

ha ha ha '

Theo tớ, tc di thương mnh nn hay săn sc mnh
V thấy rẻ nn mua thi !

Ti khng nghĩ tc di đ kẹo nhưng đ l 1 tc di biết tiện tăn v đ l điều tốt cho tương lai lu di !

Tc di mua sơ mi ca r l tc di đ thch hi cua mặc a"o sơ mi ca r - Đằng cứ mặc thử biết đu tc di đ m đằng hơn !

Tớ thấy chả hại g cả !
Cứ tự nhin mặc sơ mi ca r, quần jean b st
chơi sợi dy nịt c bt nịt đầu lu với 2 khc xương bắt tro cho co' vẻ gồ ghề hơn thi !

Tc di họ thich hi cua ngang tng v hng mạnh
như tớ được cc tc di học v mua hoa cho đ !

Ối ối KT ơi l thi sĩ b phng nh ra sao rồi ???!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]