tối nay nấu mn g ?


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 05, 2018 at 14:22:27:

chưa biết ... giờ ăn no rồi, chả muốn nấu g hết ... chắc cho ăn cơm tiệm cho khoẻ hahaha (ri lại nghe chị chồng ca bi: ăn tiệm hoi, bịnh lắm nghe em) hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]