Re: Government shutdown


Posted by CP ..98..134.180 on Jan 12, 2019 at 07:15:56:

In Reply to: Re: Government shutdown posted by Lz on Jan 11, 2019 at 22:17:30:

Texas National Parks? National Park ?

May quá, các National Parks đều cách xa Houston trên cả trăm miles, nên dù có thích, chúng tôi dậy sớm [và cho dù goverment có cho thêm tiền +$$$ ] th́ đi bộ đến National Parks "không chết cũng bị thương" bác ui !!!

chả dại !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]