Re: Nhớ tui l ai honggg


Posted by :-) ..172..30.190 on Oct 11, 2018 at 10:48:34:

In Reply to: Re: Nhớ tui l ai honggg posted by KT on Oct 11, 2018 at 10:42:38:

Cm ơn đ quan tm nha, :-) rất ok nhưng hơi mệt cht.
Nghe KT than um trời cho nn vo ph t xu (muốn 'phe' hnh lắm ah hihihi cho chợ ồn o cht nhưng thi :D)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]