Re: Nhớ tui là ai honggg


Posted by KT ..107..109.32 on Oct 11, 2018 at 10:54:36:

In Reply to: Re: Nhớ tui là ai honggg posted by :-) on Oct 11, 2018 at 10:48:34:

muốn 'phe' h́nh lắm ah hihihi cho chợ ồn ào chút nhưng thôi :D)
- nếu không tiện th́ thôi
- có biết thêm tin tức ǵ về tinh không ? Không biết cô nàng ra sao mà im lặng lâu quá, hôm trước có nghe tinh nói sơ về bệnh t́nh không biết có sao không ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]