Lấy ĐỘC TRỊ ĐỘC


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Mar 23, 2020 at 07:52:15:

Lấy ĐỘC TRỊ ĐỘC

Chiều hôm qua sau lể phát tang & tụng cho mẹ P
Con cháu xuóng nhà ăn dinner phở ...
Later khoảng 9PM các con rể, con trai & cousin of P ra dinning table uóng CORONA beer ... chơi luon :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]