Không nói ra, ai mà biết nè


Posted by KT ..107..97.102 on Feb 15, 2019 at 10:59:07:

:)))))
Nếu MSP không nói ra ai mà biết MSP đảm đang như vây :))). Quá giỏi luôn , đi làm full time về nhà cơm nước cho chồng con đầy đủ, quá giỏi
T
Và từ đó tôi ngộ ra rằng, trên đây phải nói ra, không nói ai mà biết chứ :)))))
Thanks MSP chia xẻ :)))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]