Re: đẹp


Posted by :-) ..172..27.129 on Oct 04, 2018 at 10:17:06:

In Reply to: Re: đẹp posted by :{ ) on Oct 04, 2018 at 09:10:18:

Hummmm tui đang nghĩ tới người bạn, hỏng 'dẹp' lắm nhưng gip tui rất nhiều trong hai ba năm qua, cho tui mượn tai v nhiều comfort khc, tui đang nghĩ người đ l ngi sao sng nhất lấp lnh nhất trong những ngy ba mươi tối đen của tui, bc lm tui ... hummmm.
Để tui ni lại với người bạn đ rồi hai ng đi mua beer, đồ nhậu về mnh nh đi!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]