Re: Tnh Mẩu Tử (của Mỹ)


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 22, 2019 at 13:16:36:

In Reply to: Re: Tnh Mẩu Tử (của Mỹ) posted by Q on Nov 22, 2019 at 12:45:37:

DG v FB thấy your mom comment your pic , khen con gi mẹ đẹp m

cn mẹ mnh th thuong cc anh hơn mnh v mnh dễ ăn hồi xưa lc mẹ cn khoẻ, mẹ me^ cook lắm , mnh chở mẹ đi chợ, mẹ chỉ lo tối nay cook g cho cc anh DG ăn, trong khi mẹ chưa hỏi DG "con thch ăn g" c lần DG ni với mẹ, mẹ bảo: v con ăn dễ, mấy đưa kia kh khanMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]