2 honhoang ::: cách "khống chế" COVID-19 của CSVN


Posted by Z ..98..134.180 on Mar 23, 2020 at 10:48:10:

Posted by honhoang ..172..196.47 on Mar 23, 2020 at 09:48:46:
cai post ve trump thay CSVN kiem soat duoc corona virus hay quá ..di qua VN de hoc cach chua, NC post hom nao ? tui tim hong thay nua ? I like to read it again thanks!
---------------------------------------------------

Đây là cách "khống chế" COVID-19 cu?a CSVN

"Ai ho báo y tế - Ai tung tin gỉa báo công an - Ai trốn cách ly báo cộng đồng mạng"

hihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]