Re: chuyen vớ vẩn co' tha^.t cúa nhu*~ng nguoi thích hát cho nhau nghe!!!


Posted by CP tiếp ..98..134.180 on Jan 13, 2019 at 11:52:16:

In Reply to: Re: chuyen vớ vẩn co' tha^.t cúa nhu*~ng nguoi thích hát cho nhau nghe!!! posted by Nhị Ca on Jan 13, 2019 at 08:55:38:

Há xong, nghe khán giả là to :
- xuống đi ! Cha nội ơi !

Ngẫm nghĩ 1 tí, anh chàng nói:
- có 2 bài
Xuống đi là nhạc Rap
Bài kia “Cha nội ơi” là bài cảI luơng ... quư vị muốn nghe bài nào truớc ??

Khán giả đứng lên, bỏ về

Haha 🤣 hihi 🙃Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]