Re: Xin cc bạn cho kiến


Posted by KT ..107..97.47 on Mar 13, 2019 at 11:34:56:

In Reply to: Re: Xin cc bạn cho kiến posted by tht on Mar 13, 2019 at 11:25:47:

Sau khi tụi n học xong, KT nghĩ KT cũng sẽ giống như tht thi, chỉ cn KT v bx , lu lu bx KT cũng ni vậy , bx ni sau ny chỉ cn c 2 vợ chồng gi thi, mnh khng lo cho nhau ai sẽ lo cho mnh , nghe bx ni vậy KT im re , v KT chưa nghĩ mnh gi, chưa nghĩ tới c người phải lo cho mnh , nn KT im re khng ni g hết :))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]