Hm nay: Bank Acct tip tục


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 06, 2018 at 09:27:15:

-Sng nay HA ra CHASE deposit tiền rieng & hỏi check của chị chủ tiẹm vng fund c available, họ xem xong ni c ... HA cash xong ri
-Chị ny signed check hơn 1 week m cứ ni next day hả cash ... cứ như vạy cả 3 or 4 ngy lien tip ... c lần HA nghe P gọi her th she ni "chờ ngy mai đi em gi, m em giu qu em đu cần gấp mấy ngn ny"
P giạt mnh ni nhỏ "em đu c giu g"
She cui "Em ở Mercer Island m hong giu"
P lờ đi "Em bn dm chị bạn em ngho & bịnh"
She cui "chị chớt quớt mất mạt với em v chồng em qu, em chờ ngy mai nha em"
P ni nhỏ "Dạ em chờ, em cm ơn chị"

HA thấy c lẻ P ni chiẹn hiền khg c hề trch sao mấy lần m fund khg available nen b chủ ngầu ny hong thể no đối bad voi P

Hi nảy HA called P v ni "Em, Please dnt do again chiẹn ngui khc"
P cui to "h hồn em định she lm vạy hoi, em hong bit lm sao đy"

:)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]