Re: Học khng v


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 11, 2018 at 11:43:50:

In Reply to: Re: Học khng v posted by CH on Oct 11, 2018 at 11:33:36:


Yeah! Phục bc ấy thiệt tnh.

Nhưng c lẽ tại v tui đang học những từ ngữ hng hải, trong đ c những chữ chuyn mn về cấp số của sng biển --- nn chi đầu c cũng lơ tơ mơ về c Sng Xanh của chợ ny --- v vậy m chữ v đầu xong chạy ra liền, chẳng nhớ.

C Sng chắc dễ thương lắm hỉ ? O gặp chưa ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]