Re: Chuyện cắn nhau khi lm tnh


Posted by DG ..73..148.244 on Dec 01, 2018 at 14:01:15:

In Reply to: Chuyện cắn nhau khi lm tnh posted by ch on Dec 01, 2018 at 11:34:12:

c em họ c đem chuyện "cắn khi lm tnh" ni với thằng cha bồ chưa ?? nếu chưa th nn ni l "em khong thch anh yu mạnh bạo thế " . lần sau cn nữa, đừng trch em đạp anh xuống giung hahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]