Re: chuyen vớ vẩn co' tha^.t ca nhu*~ng nguoi thch ht cho nhau nghe!!!


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Jan 13, 2019 at 19:07:58:

In Reply to: Re: chuyen vớ vẩn co' tha^.t ca nhu*~ng nguoi thch ht cho nhau nghe!!! posted by Lz on Jan 13, 2019 at 12:11:08:

hay l

"Thi, anh đi về đi, đi cho vui lng người ta .."
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]