Re: tnh thuong


Posted by KT ..107..97.24 on Nov 06, 2018 at 09:51:14:

In Reply to: tnh thuong posted by DG on Nov 06, 2018 at 09:34:53:

Tnh thương v trch nhiệm
Một v dụ khc, cha mẹ thương con ci cho nn dầu bận rộn cờ no cũng phải chửi vo bếp v đ l tnh thương v trch nhiệmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]