ganh tị, tị nạnh


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 06, 2018 at 09:27:40:

m chồng c 3 c con gi, c lớn nhất th t lo cho m, 2 c kia lo ho*n 1 chu't nhưng hay ganh tị no'i vo*'I DG: b chị lớn nhất nh m chả gip m g hết, cả tuần m về chỉ gh đuọc 1 bữa ... ganh tị ri đm ra khng ưa nhau

mo*'i co' 1 tua^`n ma` dda~ ti. na.nh, may ma` ma^'y ba? khong pha?i o*? chung vo*'i ba ma'
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]