Re: Co' ma ???


Posted by ch ..73..69.101 on Nov 06, 2018 at 09:49:22:

In Reply to: Re: Co' ma ??? posted by ch on Nov 06, 2018 at 09:43:17:

Ngồi suy nghĩ thêm tí nữa, ḿnh khám phá ra chỗ để cái camera có nhiều bụi . Khi rũ áo mạnh, bụi bay lên và bay ngang qua kính camera . Bụi bay th́ dĩ nhiên mắt thưỜng ḿnh không thấy được nhưng v́ bụi bay sát ống kính camera nên camera ghi nhận dược . Bụi th́ rất nhỏ nhưng bay sát camera làm cho nó thấy những bóng trắng ấy to lớn như những quả banh bay liệng qua liệng lại .

Thôi để lát nữa ḿnh sẽ recreate lại các hành động đó với cái bàn bụi và cái bàn đă lau sạch xem sao ? Sẽ báo cáo lại cho quí bạn .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]