Re: Xin cc bạn cho kiến


Posted by TLN ..172..17.223 on Mar 13, 2019 at 12:19:11:

In Reply to: Re: Xin cc bạn cho kiến posted by Hải u on Mar 13, 2019 at 12:13:00:

Hahaha TLN ko theo di st tnh hnh chợ ba rồi hehehe

Thế th c toa thuốc khc cho KT rồi 😜

M thi, TLN ko cho ra toa đ v TLN đang tập ăn bớt chn ni bớt lời 🙃Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]