Chẳng lạ ǵ


Posted by Typo ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 18:48:00:

Những bạn trước giờ Nói về chữ Tâm th́ luôn đóng khung vào cái tâm mà họ có thể hiểu đến,
C̣n lại những ǵ ngoài cái hiểu Cố hữu ra, Đều là Trừu tượng mà thôi!
Bác Tâm tịnh cống hiến thêm ư nghĩa về chân tâm là cái biết , không phải Bác Tâm tịnh tâm Tự nói ra mà đó là do những vị thánh tăng cũng từng nói đến . Nhưng tiếc rằng bác hoàng Lan không thể tiếp thu cho nên vẫn c̣n đóng khung cái hiểu biết của bác ấy Rằng cái tâm chỉ có trong cái thân mà thôi!
Chính bác hoàng Lan cũng bảo rằng Phật giáo chủ trương vô Pháp vô ngă Mà cái thân Đă là Pháp th́ c̣n chủ trương vô Pháp vô ngă thế nào được ?!?!
Trên đường t́m ra sự thật lại vấp vướng vào cái nh́n cố hữu của ḿnh th́ trở ngại quá nhiều vậy !!
Thôi th́ lời thật mất ḷng nếu bác hoàng Lan có đọc phải th́ cũng bỏ qua cho nhé :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]