Re: gởi bác tâm tịnh và các bạn thích ca dao "Người về em chẳng ..."


Posted by CP !!! ..98..134.180 on Jan 13, 2019 at 20:04:21:

In Reply to: gởi bác tâm tịnh và các bạn thích ca dao "Người về em chẳng ..." posted by :{ ) on Jan 13, 2019 at 18:02:34:

sau 75 cho dù là Bắc, Trung hay Nam th́ nàng nói nhỏ nhẹ:

Chàng về ? chàng dám về ha ?
tay em cầm khẩu a Ka khua liền

nhẹ nhàng thê mà đố chàng dám bước đi ... về để nàng ở lại !!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]