Re: Xin cc bạn cho kiến


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 12:36:12:

In Reply to: Re: Xin cc bạn cho kiến posted by Hải u on Mar 13, 2019 at 12:00:50:

1 hour v shopping th lựa đuọc g ?? DG m đi mall th phải đi 3-4 hours nn after work khong đi v dạo ny my mom l quan trọng nhất nn t đi shoppingMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]