Re: Vườn vo Thu......


Posted by PoP ..99..201.63 on Oct 23, 2020 at 15:45:33:

In Reply to: Re: Vườn vo Thu...... posted by sg on Oct 23, 2020 at 15:37:57:

hihi.PoP lại sai rồi hihi.cy nh hx khng phải cy hoa Sứ hay hoa Đại ..Vy n hng xm khng nhớ tn gọi l cy g ..cy khng c hoa nhưng dưới to hơn cnh ..PoP l thợ tưới vườn hoa VS giờ lụt nghề ..mất tr nhớ ..:)
Thanks chị sg cho thm information về hoa Sứ (Đại) phải trồng chậu hihi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]