Re: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..."


Posted by :-) ..172..28.154 on Mar 13, 2018 at 11:44:39:

In Reply to: Kể chuyện "Ai bảo chăn tru l ..." posted by :{ ) on Mar 13, 2018 at 11:38:08:

Bắt chước ni giọng Quảng kh th mồ rồi m 'đọc' được giọng của anh nữa, phục thiệt 😜Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]