Re: hỏi dn ở Texas


Posted by Hải u ..73..174.114 on May 14, 2019 at 09:46:03:

In Reply to: hỏi dn ở Texas posted by DG on May 14, 2019 at 09:38:12:

Ở đu củng c ngui đẹp

Như HA đi Cali Little SG HA thấy nhiu c đẹp ... chắc họ single v họ đi mấy ngui chung vi nhau ... nhưng HA chỉ nhn ri nhn nơi khc
hong dm

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]