Re: Corona virus


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 07, 2020 at 08:43:39:

In Reply to: Re: Corona virus posted by KT on Feb 07, 2020 at 07:33:28:

DG thấy chả c g gh cả mnh cứ bnh thường , giử sạch sẽ . tới số mnh chết d khng c virus ny virus nọ cũng chết như vụ Kobe Bryant bị chết khi đi my bayMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]