Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 14, 2019 at 00:12:29:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 13, 2019 at 23:59:44:

Tôi e rằng mỗi khi ḿnh bảo rằng cái tâm của ḿnh, cái tâm của tôi th́ nó đă là ngă mất rồi!
Nếu tâm là cái suy nghĩ Chằng chịt th́ chỉ có tương đồng mà thôi!
Cái không bị lệ thuộc vào sự Chằng chịt th́ nó mới gọi là tự thể, Vô ngă , Vô tướng , Cát đoán ,vv ...
Chung quy th́ cái tâm ấy không thể nói ở trong thân hay ngoài thân hay ở giữa nhưng đồng thời nó lại bao trùm hết tất cả và ở trong từng mỗi PhápMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]