Re: Xin cc bạn cho kiến


Posted by tinh ..76..244.248 on Mar 13, 2019 at 13:25:35:

In Reply to: Re: Xin cc bạn cho kiến posted by TLN on Mar 13, 2019 at 13:17:04:

đang nói lợi hại của married há TLN

khg th́y hại gì h́t trơn ihihi, ńu nói hại là ng đó mà có ḿt đi thì mình cũng ḿt h́t các lợi ḷc TLN list ra ở trn thì cũng khg đúng ehehee

ḿt tự do hả ? mình th́y married ràng bục mình nhìu thứ nhg là ràng bục trg tự nguỵn chứ khg phải như ở tù, khg phải bị ép ủng, áp bức chi nn khg sao cả

TLN list ra ý TLN coi mình có ch́p nḥn được khg nha ihihiiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]