mang TLN lên đây nha


Posted by tinh ..76..244.248 on Mar 13, 2019 at 14:17:25:

TL viết chung chung :"Hại thứ nhất là phải chịu nhiều tính trái gió trở trời của đức ông chồng, có cái ḿnh sửa được nhg có cái phải ngậm ngùi chấp nhận thôi, chẳng hạn như he ngủ ngáy như cưa gỗ hay cứ thả bom bất cứ lúc nào he thích dù là đnag lái xe trời lạnh phải roll kín windows 🤣, c̣n chưa kể tới tính nóng nảy của quí ông, đang lái xe đứa nào cut off là văng ra cho đỡ tức, hay vào restaurant lúc hơi quá giờ ăn mà waiter/waitress chưa kịp tới lấy order hay bưng đồ ăn ra chậm chút là he gắt gỏng ko care ánh mắt người chung quanh nh́n ḿnh"


à thì ra hại của married TLN muốn nói là thế, tại mình khg ở trg trường hợp đó nên khó mà tưởng tượng ihihiii

ax mình khg mắc tật xấu nào kể trên, thật là may mắn .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]