Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Typo ..115..92.23 on Jan 14, 2019 at 00:28:25:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 13, 2019 at 23:56:56:

Thật ra nếu tôi nói rằng” cái biết của sự sống” ,
Th́ chấp nhận ấy cũng không hoàn toàn đúng !
Cũng như câu nói người ta thường hay nói ở Western world :
“ Life finds its way “
Ḿnh không thể bảo đó là cái Biết của sự sống ,
Cũng như trong một chiếc lọ chứa đầy không khí , không Thể bảo rằng không khí có sự biết để lần ṃ vào chiếc lọ
Mà Tự nhiên như thế thôi , tạm gọi sự ngẫu nhiên này là như thị
V́ không bị tác động bởi suy nghĩ cho nên tạm gọi là năm ngoài vậy thôiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]